Golden Visa

Η κυβέρνηση της Ελλάδας εισήγαγε μια διαδικασία για την απόκτηση άδειας διαμονής, η οποία θα ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και θα αφορά ακίνητα, υιοθετώντας μια φιλική στάση απέναντι σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου της Ελληνικής κυβέρνησης για την Golden Visa, οι κυριότερες αλλαγές είναι η αύξηση των ορίων στις 250.000 - 500.000 ευρώ, αλλά και το «πλαφόν» των 120 τμ στην επιφάνεια του ακινήτου, για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας 5 ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa).Συγκεκριμένα τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • 500.000 ευρώ για Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη και για νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους.
  • 250.000 ευρώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
  • 250.000 ευρώ για διατηρητέα κτήρια προς αποκατάσταση & για ακίνητα που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση (πχ καταστήματα/βιομηχανίες), τα οποία θα μετατραπούν σε κατοικίες.

Σημειώνεται πως το χαμηλό όριο των 250.000 παραμένει μόνο για τα διατηρητέα κτήρια, ανεξάρτητα από την περιοχή, με τη δέσμευση πώς θα γίνει αποκατάσταση. Αν αυτό δεν έχει γίνει στα 5 έτη, τότε ανακαλείται η άδεια διαμονής του επενδυτή.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις μετατροπής του ακινήτου σε κατοικία, απαγορεύεται η χρήση ως έδρα επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση η άδεια διαμονής ανακαλείται.

Διευκρινίζεται επίσης, πως η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί για πέντε επιπλέον χρόνια, εφόσον το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία του επενδυτή.

ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΑΣ ΤΡΠΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμφωνα με την τελευταία και πρόφατη πρόταση επικαιροποίησης του νομοθετικού πλαισίου της Ελληνικής κυβέρνησης για την Golden Visa, οι κυριότερες αλλαγές θα είναι η αύξηση των ορίων στις 400.000 - 800.000 ευρώ, αλλά και το «πλαφόν» των 120 τμ στην επιφάνεια του ακινήτου, για τη χορήγηση άδειας διαμονής διάρκειας 5 ετών σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa), από τις 31 Μαρτίου 2024.

Συγκεκριμένα τα όρια θα διαμορφώνονται ως εξής:

  • 800.000 ευρώ για Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη και για νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους.
  • 400.000 ευρώ για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
  • 250.000 ευρώ για διατηρητέα κτήρια προς αποκατάσταση & για ακίνητα που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση (πχ καταστήματα/βιομηχανίες), τα οποία θα μετατραπούν σε κατοικίες.

Άδειες διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων και σε ποιους απευθύνονται

Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ένας τύπος άδειας διαμονής που αφορά πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα με οποιοδήποτε είδος βίζας (τύπου Γ ή Δ) ή είναι νόμιμα κατοικούνε στην χώρα, ακόμη και αν η άδεια διαμονής που κατέχουν ήδη, δεν επιτρέπει την αλλαγή
της εμβέλειας κατοικίας.

Δικαιούχοι του δικαιώματος εισόδου και της μόνιμης άδειας διαμονής, η οποία
ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη, είναι:

α) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομικού προσώπου που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, του οποίου κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, εφόσον η ελάχιστη αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Τελευταία, με τροπολογία που προώθησε η ελληνική κυβέρνηση, αλλάζει το όριο επένδυσης για την απόκτηση χρυσής βίζας σε περιοχές με υψηλή εμπορική αξία. Η ελάχιστη αξία του ακινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 400.000 - 800.000 ευρώ, αλλά και το «πλαφόν» των 120 τμ ευρώ κατά τη στιγμή της απόκτησής του και η νέα κυβερνητική ρύθμιση για τη χρυσή βίζα θα ισχύει μόνο για τις εξής περιοχές: τις Περιφερειακές Ενότητες Βόρειου, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθηνών του Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

β) πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει σύμβαση μίσθωσης - για τουλάχιστον 10 έτη - για ξενοδοχειακά καταλύματα ή επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες σε ολοκληρωμένα τουριστικά θέρετρα σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α'), εφόσον το ελάχιστο κόστος της μίσθωσης είναι €250.000 - €500.000.

γ) πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν νόμιμα, με άδεια διαμονής, στην Ελλάδα, είτε επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα, και οι οποίοι έχουν την πλήρη κυριότητα και κατοχή των ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, την οποία έχουν αγοράσει πριν από την ψήφιση του νόμου 4146/2013, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν αγοράσει την ακίνητη περιουσία για τουλάχιστον €250.000 - €500.000 ή η τρέχουσα αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους είναι τουλάχιστον €250.000 - €500.000.

δ) πολίτες τρίτων χωρών που αγοράζουν οικόπεδο ή αγροτεμάχιο και προχωρούν στην ανέγερση οικοδομής, υπό την προϋπόθεση ότι η σωρευτική αξία της αγοράς οικοπέδου και της σύμβασης με την κατασκευαστική εταιρεία είναι τουλάχιστον €250.000 - €500.000.

ε) πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (leasing), με βάση τις διατάξεις του ν. 1652/1986. Η χρονομεριστική μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1652/1986 είναι η δέσμευση του εκμισθωτή να παραχωρεί κάθε χρόνο στο μισθωτή, για όσο χρόνο διαρκεί η χρονομεριστική μίσθωση, τη χρήση του τουριστικού καταλύματος και να του παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες για το καθορισμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη σύμβαση, ο δε μισθωτής οφείλει να καταβάλει το συμφωνηθέν μίσθωμα.

στ) οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι ενήλικοι και κατέχουν πλήρως και νόμιμα ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η ελάχιστη αξία της οποίας ανέρχεται σε 250.000 ευρώ και αποκτάται με κληρονομική διαδοχή, διαθήκη ή γονική παροχή.

ζ) μέλη της οικογένειας των πολιτών τρίτων χωρών που περιγράφονται ανωτέρω
1. Σύμφωνα με το νόμο, μέλη της οικογένειας των πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα είναι
a. σύζυγοι
β. ο άλλος σύζυγος ή σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα
γ. οι άμεσοι άγαμοι κατιόντες των συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
δ. οι άμεσοι άγαμοι κατιόντες του υποστηρικτή ή του άλλου συζύγου/συντρόφου , εφόσον η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί νόμιμα στον υποστηρικτή (για τα τέκνα του) και στον άλλο σύντροφο (για τα τέκνα του), ηλικίας κάτω των 21 ετών
ε. οι άμεσοι συγγενείς των συζύγων σε αύξουσα σειρά
στ. σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του μεταναστευτικού νόμου, στα παιδιά που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους χορηγείται ανεξάρτητη άδεια διαμονής για τρία έτη, με μόνη υποχρέωση να προσκομίσουν την προηγούμενη άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

Προϋποθέσεις για άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

Για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, η οποία ανανεώνεται
κάθε πέντε (5) έτη, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το ακίνητο πρέπει να ανήκει στους ιδιοκτήτες του και να βρίσκεται στην κατοχή τους. Το τρίτο πρόσωπο αποδεικνύει την κυριότητα μέσω συμβολαιογραφικού συμβολαίου και σε περίπτωση που υπόκεινται σε καταβολή πιστωτικού τιμήματος, με τις αντίστοιχες πράξεις εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης.
Το τίμημα αγοράς πρέπει να καταβληθεί πλήρως πριν από την υποβολή της
αίτησης για μόνιμη άδεια διαμονής.

β) Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, όπου η αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 250.000 - 500.000€, η άδεια διαμονής χορηγείται μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, με εξ αδιαιρέτου κυριότητα του ακινήτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η άδεια διαμονής χορηγείται μόνο εάν το ποσό που επενδύει ο καθένας από τους συνιδιοκτήτες είναι τουλάχιστον 250.000 - 500.000 €.

γ) Εάν ο ιδιοκτήτης έχει αποκτήσει το ακίνητο μέσω νομικού προσώπου, ο αιτών πρέπει να κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων.

δ) Η άδεια διαμονής χορηγείται επίσης στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε άμεσα είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσότερων από ένα ακινήτων συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000 € - 500.000 €.

ε) Στην περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να εισέλθει στη χώρα με θεώρηση τύπου Δ, η τεκμηριωμένη πρόθεση για την κατοχή ακινήτου θα πρέπει να υποστηρίζεται από έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική ικανότητα (π.χ. βεβαίωση, πιστοποιημένης τράπεζας Α' κατηγορίας ή άλλου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος), τα οποία πιστοποιούν την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως ομόλογα ή μετοχές, τα οποία μπορούν να καλύψουν το κόστος της επένδυσης ύψους τουλάχιστον 250.000 - 500.000 €, και τα οποία πιστοποιούν την πρόθεση του αιτούντος να αγοράσει το ακίνητο.

στ) Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει σύμβαση μίσθωσης για τουλάχιστον 10 έτη για ξενοδοχειακά καταλύματα ή επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες σε ολοκληρωμένα τουριστικά θέρετρα, εφόσον η ελάχιστη αξία της μίσθωσης είναι 250.000 € - 500.000 €, η σύμβαση πρέπει να απαιτεί την εφάπαξ καταβολή του μισθώματος για το ισόποσο της δεκαετούς μίσθωσης του ακινήτου.

Σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω, η αξία του ακινήτου θα προσδιορίζεται με βάση την αξία του ακινήτου, ή της μίσθωσης, που αναφέρεται στο συμβόλαιο αγοράς. Η αξία του ακινήτου, σύμφωνα με το νόμο 4251/2014, είναι το ποσό που αναφέρεται ρητά στο συμβόλαιο που έχει υποβληθεί για την αγορά του ακινήτου. Η αντικειμενική, ή εκτιμώμενη, αξία του ακινήτου δεν έχει σημασία, εκτός εάν αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε, σύμφωνα με το συμβόλαιο, για την πώληση του ακινήτου.

Απαίτηση θεώρησης εισόδου για την απόκτηση άδειας διαμονής για
ιδιοκτήτες ακινήτων

Η θεώρηση εισόδου, δηλαδή η νόμιμη είσοδος στη χώρα, είναι απαραίτητη για
την απόκτηση άδειας διαμονής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά την έκδοση
της άδειας διαμονής, και για τη διάρκειά της, δεν απαιτείται θεώρηση.
Σύμφωνα με το νόμο 4251/2014, κάθε πολίτης τρίτης χώρας που έχει εισέλθει
νόμιμα στη χώρα κατέχοντας θεώρηση οποιουδήποτε τύπου ή είναι νόμιμος
κάτοικος της χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς ή τον τύπο της άδειας
διαμονής του, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής.

Διάρκεια της άδειας διαμονής για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Αυτή η άδεια διαμονής είναι μόνιμη. Ωστόσο, ο κάτοχος της άδειας διαμονής
υποχρεούται να την ανανεώνει κάθε πέντε (5) έτη.

Ανανέωση της άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων - Προϋποθέσεις

Η άδεια διαμονής πρέπει να ανανεώνεται κάθε πέντε (5) χρόνια. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Η ακίνητη περιουσία πρέπει να παραμένει στην πλήρη κυριότητα του αιτούντος.
- Οι σχετικές μισθώσεις/συμβάσεις πρέπει να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι απουσίες από τη χώρα δεν εμποδίζουν την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση του ακινήτου, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλον πολίτη τρίτης χώρας παρέχει στον νέο ιδιοκτήτη το δικαίωμα για άδεια διαμονής με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.