ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στην VST GROUP, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας μας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής μας στην κοινωνία δεσμευόμαστε να προωθούμε καθημερινά τόσο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευαισθησία, όσο και την υγεία και ασφάλεια όλων, τόσο στον χώρο εργασίας, όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Caption
Image Caption

Επιπλέον, μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών, στοχεύουμε να συμβάλλουμε στην προαγωγή της δια βίου μάθησης στον χώρο της εργασίας και στην προστασία του περιβάλλοντος, εκτιμώντας και τα δύο ως ακρογωνιαίους λίθους μιας υγιούς κοινωνίας.